Gewoon goed verzekerd op pad!?

Onbezorgd op vakantie!


U verzekert uw caravan tegen schade met een uitgebreide caravan verzekering. In heel Europa, Turkije, Israël, Marokko en Tunesië. U kunt vaak kiezen uit 2 verzekeringen: Beperkt Casco of All Risk.

Is de caravan gekoppeld aan de auto en veroorzaakt u schade aan anderen in het verkeer? Dat is verzekerd via de WA verzekering van uw auto. Met een Caravan verzekering verzekert u schade aan uw eigen caravan.

U betaalt minder premie als u kiest voor een eigen risico Eigen risico is een vast bedrag dat u betaalt bij elke schade. Bij de meeste caravan­ verzekeringen kunt u kiezen uit een eigen risico van € 0,-, € 150,- of € 300,-.

Hagelschade en stormschade dekking

Wilt u uw caravan verzekeren tegen hagelschade en stormschade? Kies dan deze aanvullende dekking. U ontvangt bioj veel maatschappijen een korting op de premie van hagelschade en stormschade als uw caravan is voorzien van een hagelbestendig dak.

Heeft uw caravan een hagelbestendig dak?

Caravans met een polyester dak gelden als voorzien van een hagelbestendig dak. Caravans gebouwd in 2005 of later met een hagelbestendig dak zijn voorzien van een certificaat.

Algemene informatie over deze verzekering


Wilt u in een oogopslag zien wat de belangrijkste kenmerken van deze verzekering zijn? Bekijk dan onderstaande Verzekeringskaart! Hierop kunt u gemakkelijk zien wat wel en wat niet gedekt is op de polis. 

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

LET OP: aan deze algemene verzekeringskaart kunt u geen rechten ontlenen.

Iedere verzekeringsmaatschappij hanteert eigen verzekeringskaarten die dus kunnen afwijken! Wilt u precies weten waarvoor u verzekerd bent, dan moet u de polisvoorwaarden lezen!

Wat is verzekerd

Deze verzekering vergoedt schade aan uw caravan. Of schade die de losgekoppelde caravan veroorzaakt. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Hulpverlening na een ongeval

Verzekeraars vergoeden vaak onder andere slepen, vervangend verblijf, vervoer naar huis bij een ongeval en noodreparaties.

Diefstal of total loss

Voor caravans niet ouder dan 1 jaar krijg je bij schade de nieuwwaarde (uit te breiden tot 5 jaar). Bij de 5 jaar nieuwwaarderegeling geldt na 5 jaar een vaste afschrijvingsregeling. Als dit bedrag lager is dan de vervangingswaarde dan krijgt u de hogere vervangingswaarde. De nieuwwaarde is de waarde van een nieuwe, vergelijkbare caravan. De vervangingswaarde is de waarde van de caravan op het moment dat de schade ontstond. Diefstal is verzekerd als de caravan op slot staat (koppelslot of wielklem). 

Reparatie

Bij schade kiest u zelf wie de reparatie uitvoert. Herstel door reparateurs met wie de verzekeraar samenwerken, heeft extra voordelen. Zoals bijvoorbeeld Focwa garantie, een gratis Pack keuring en wassen en schoonmaken.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, bliksem, een overstroming of storm is verzekerd. Let op: u bent niet standaard verzekerd voor schade door hagel of door hagel die samen gaat met storm. Daarvoor moet u de keuzedekking Hagelschade meeverzekeren. Zie hieronder!

Keuze: schade door hagel en storm

Sluit u deze aanvullende dekking, dan is schade door hagel en storm verzekerd. Heeft uw caravan een hagel werend dak, dan krijgt u korting op de premie voor deze dekking.

Keuze: inboedel

Spullen in de caravan kunt u verzekeren. Zoals servies, beddengoed en kleding. Of de verzekeraar de schade vergoedt, hangt af van hoe kostbare spullen zijn opgeborgen (in een gesloten kast of uit het zicht). En of uw caravan op slot was.

Keuze: uitrusting

Schade aan bijvoorbeeld een luifel, voortent, fietsendrager, ‘mover’, bijzettent of schotelantenne is verzekerd. U moet de waarde van deze spullen dan wel bij de aanvraag hebben opgegeven.

Vervangende caravan

Gaat uw caravan verloren of raakt die beschadigd waardoor u niet meer kunt rijden of die onbewoonbaar is geworden, dan vergoeden verzekeraars vaak de huurkosten van een vervangende caravan. Deze vergoeding bedraagt € 125,- per dag met een maximum van € 1.750,- per schadegebeurtenis. In het buitenland geldt deze dekking alleen als de caravan niet langer dan 6 maanden aaneengesloten in het buitenland verblijft.

Stalling

De caravan is in een stalling verzekerd.

Wanneer keren verzekeraars niet uit?

Is de caravan aan de auto gekoppeld? Dan gelden dezelfde uitsluitingen als bij een autoverzekering. Verzekeraars vergoeden bijvoorbeeld geen schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs.

Als uw caravan zakelijk wordt verhuurd, langer dan 6 maanden aaneengesloten buiten Nederland is, als u onvoldoende onderhoud pleegt, of als u de caravan niet goed beveiligd hebt, vergoeden verzekeraars geen schade.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als uw caravan aan uw auto is gekoppeld, dan valt schade die door uw caravan wordt veroorzaakt onder de dekking van uw autoverzekering. Op de camping valt die schade onder uw aansprakelijkheids- of caravanverzekering.

Pech­hulp

U kiest zelf of u pechhulp meeverzekert. Deze dekking biedt hulp bij pech onderweg met uw caravan.

Let op

Premies voor caravanverzekeringen worden alsmaar duurder. Jaarlijks shoppen loont altijd de moeite. Neem gerust contact op met ons kantoor voor een premie-opgave: 0683444510.

Eigen risico

U hebt vaak geen eigen risico als u een schade laat repareren door een samenwerkend caravan schadeherstelbedrijf. Kiest u een niet-aangesloten schadehersteller, dan betaalt u bij schade een eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in Nederland en in Europa. U bent het hele jaar verzekerd in Nederland. In de polisvoorwaarden leest u precies waar de verzekering geldig is!

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u de vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door aan ons kantoor: info@vanoortassurantien.nlof bel ons  gewoon even op 0683444510.

Af­slui­ten, wij­zi­gen en stop­pen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks en schriftelijk of per e-mail opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.

Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan Van Oort Assurantiën. Stuur een e-mail naar info@vanoortassurantien.nl. Of bel met 0683444510!

Meer informatie of een persoonlijk advies?

Maak hier een afspraak!

 

Vraag bij Van Oort Assurantiën om een goéd advies!


Kies de juiste dekking en betaal niet te veel premie!